Psaltaren 40:11

Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag.

Vi pratar hela tiden vitt och brett och lägger ut meddelanden på internet. Men vad är det vi talar om? Är det inte ganska otacksamt att ha upplevt att Gud är trofast och räddar utan att berätta det så att också andra kan upptäcka Guds godhet?

Jesaja 24:5

Jorden har vanhelgats av dem som bor där: de har överträtt lagarna, kränkt rätten, brutit det eviga förbundet.

Vår vackra jord kunde försörja alla sina barn och ge utrymme för skaparkraft och lek om vi bara förvaltade den enligt Skaparens lagar och det förbund han ingått med oss. Bara om vi återknyter till Gud kommer vi att finna vägar att rädda vår jord.

Jesaja 22:11

Ni tänkte inte på honom som gjort detta, ni såg inte honom som skapat det för länge sedan.

Om vi hade haft ögon för Skaparen och insett att världen är hans verk så skulle vi knappast ha ställt till vår jord så illa som nu. Lösningen på vårt dilemma ligger i att vi tar vårt förvaltarskap på allvar och samarbetar med honom som gjort allt detta.

Jesaja 19:22

När de omvänder sig till Herren skall han bönhöra dem och bota dem.

Om vi beter oss som skrikande och sparkande barn kan Gud helt enkelt inte komma till tals med oss. För att hjälp och bot ska nå fram måste vi aktivt öppna oss mot Herren – nyckeln sitter på insidan. För en sådan omvändelse behövs bara en enkel bön.

Jesaja 12:5

Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden!

Vi ska inte upphöja Gud för att han kräver det av oss, utan för att det gör något med oss att förstå hans storhet. Om varenda människa verkligen insåg Guds makt skulle vi ha lättare att hålla fred. För varför skulle vi då strida om vem av oss som är störst?

Jesaja 12:4

Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn!

Hur ofta glömmer vi inte bort att vara tacksamma till både Gud och människor. Vårt missnöje undanhåller vi sällan Herren, men om Han har varit god emot oss så är väl det minsta man kan begära att vi både ska tacka Honom och berätta om det för andra.

Jesaja 12:3

Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor.

Vi nöjer oss ofta med att be Gud om räddning ur vardagsknipor, men innerst inne vet vi ju att vårt behov av räddning är mer grundläggande än så. När vi inser att Gud själv är räddningens källa, och att den är öppen för alla, bryter gärna jublet löst.

Jesaja 12:2

Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig.

Våra handlingar visar vad det är vi förlitar oss på när det krisar. Att ha sitt värn hos Herren är att våga ge upp sin självtillit och kasta sig på Guds nåd. En sådan förtröstan byggs upp av upplevelser av Guds närhet i olika situationer under lång tid.

Efesierbrevet 3:16-17

Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan.

Det är hos Gud processen börjar. Men det finns en vågrörelse här. Guds erbjudande måste mötas av ett öppet sinne om hans härlighet ska kunna landa i en människas liv. I grunden handlar det om att vara lyhörd för Guds ande och våga öppna sig för honom.

Efesierbrevet 3:12

Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud.

Den som nalkats Gud talar ofta om ett växelspel mellan sin egen aning och Guds längtan efter sitt älskade barn. Ibland i ett ögonblick, ofta som en växande tillit över tid. Efter hand växer tillförsikten och man kan umgås med Gud som med en kär vän.