Jesaja 26:13

Herre, vår Gud, har vi haft andra härskare än dig? Endast ditt namn vill vi bekänna.

Många kan vittna om att ett medvetet beslut om att bekänna sig till Gud har öppnat ögonen och hjärtat för en ny verklighet. I efterhand frågar man sig förvånat hur det kunde komma sig att man inte funnit detta självklara och oumbärliga tidigare.

Jesaja 26:12

Herre, ge oss välgång, allt vad vi gör är ditt verk.

Insikten om att det är Gud som verkar i oss i både vilja och gärning befriar oss från prestationsångest och självtillräcklighet och ger balans åt livet. Den som vilar i Gud går i förut beredda gärningar och kan i backspegeln se att Herren varit med hela vägen.

Jesaja 26:9

När dina rättvisa domar upplyser jorden lär sig världens folk det rätta.

Om Gud är den han säger sig vara finns han med sin Ande med i alla sammanhang över hela världen där någon söker sig mot kärlek, sanning och rätt. Han finns hos varje människa av god vilja, lyser upp hennes väg och ger henne kunskap och mod att leva rätt.

Jesaja 26:9

Min själ längtar efter dig om natten, min ande söker dig.

Kanske skapade Gud natten och vårt behov av sömn för att kunna komma till tals med oss. Den som aktivt börjar fråga efter Guds närvaro och Guds vilja i tystnaden kommer förr eller senare att höra Gud tala. I drömmen och tystnaden kommer vi inte undan. 

Jesaja 26:8

Herre, till ditt namn står vårt hopp, vår längtan är att få åkalla dig.

Om vi längtar efter att få återse en kär vän, hur mycket mer borde vi då inte längta efter att få möta kärlekens Gud? Den som fått en aldrig så liten aning om vem Gud är glömmer det aldrig. Den aningen föder hopp om att återigen få uppleva Guds närvaro.

Efesierbrevet 4:26

Låt inte solen gå ner över er vrede.

Så enkelt och så klokt. Vrede som ligger och pyr gröper ur oss inifrån och hindrar många goda handlingar. Att ta en stund varje kväll och gå igenom dagen för att sortera ut vredens surdegar och ta itu med dem ger livskvalitet för oss själva och vår gemenskap.

Efesierbrevet 4:26

Grips ni av vrede, så synda inte.

Det är inte fel att bli arg. Men det finns en glipa i tiden mellan den framvällande vreden och vad vi gör av den, och vi har ansvar för de val vi gör då. Ilska kan vara destruktiv, men rätt hanterad vrede kan vara en omistlig kraft för det goda och rätta.

Efesierbrevet 4:25

Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar.

På ett generellt plan är vi nog överens om att vi bör tala sanning. Men när vi själva måste hantera en bångstyrig verklighet finner vi gärna skäl att tumma på sanningen. Dock eroderar sådant tilliten, och tillit är det kitt som håller världen samman. 

Efesierbrevet 4:23

Se till att ni förnyas i ande och förstånd.

Förståndet förnyas väl genom förkovran och reflexion och anden får sin föda av de intryck vi tar in, vad vi läser, ser och lyssnar till och vart vårt sinne är vänt. Om vi tar för vana att vända vår blick mot Skaparen och tar del i hans liv förnyas vår ande.

Efesierbrevet 4:22

Ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär.

Exemplen på hur begären bedrar är legio, från rika mäns girighet till drogberoendes tunnelseende. Och vi är alla drabbade. Så nog är det väl bättre att aktivt lägga av sig det som är dödsdömt än att identifiera sig med det? Särskilt som Gud tar emot skräpet.