Galaterbrevet 1:3-4

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss.

Detta budskap återupprepas igen och igen i Nya testamentet efter påskdagen. Mitt ibland män och kvinnor som själva kunde kontrollera det lärjungarna talade om, framförde de frimodigt sitt budskap. Människor som såg deras förvandling trodde deras ord.

Lukas 24:5-6

Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått.

Hur ofta står vi inte som kvinnorna vid graven med självklara bilder av vad som ska hända härnäst. Vi söker Livet på fel ställen, medan Gud har gått vidare och finns där vi inte väntar det. Kanske behöver vi ibland se oss om över axeln för att finna Gud?

Psaltaren 114:7

Bäva för Härskaren, du jord, bäva för Jakobs Gud.

Påskens stora nyhet är att han, genom vilken universum skapades, blev en av oss. Detta mysterium väcker både förundran och fruktan. Så långt vi förmår får vi ta till oss det ofattbara: vi får närma oss Gud, i kraft av det som hände den första kristna påsken.

Johannes 19:30

När Jesus hade fått det sura vinet sade han: Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

Jesus uppgift var ingenting mindre än att rädda världen. Inte på låtsas, som i filmerna, utan på riktigt. Hela Bibeln handlar faktiskt om detta enda, att Skaparen gick in i sin värld för att rädda den. Frivilligt fullbordade han sin uppgift, ända in i döden.

Johannes 13:34

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Jesus visade vägen när han dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi ska alltså älska våra medmänniskor sådana de är, där de är, inte sådana de borde vara när de uppfyllt vår måttstock. Omöjligt? Kanske det. Men inte desto mindre ett ofrånkomligt ideal.

Lukas 12:22

Bekymra er inte för hur ni skall få mat att leva av eller kläder att sätta på kroppen.

Visst finns det en sorts skaparglädje i att välja kläder som uttrycker ens personlighet. Men insikten att Gud både vill och kan se till att vi har vad vi behöver för att värma och skyla oss ger trygghet. Vi måste se till att allt får sina rätta proportioner.

Lukas 12:15

Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.

Nog är det en sorts tröst i de tusentals reklambudskapens tid att veta att kampen har varit likartad genom årtusenden? Men även om den dagliga dusten med habegäret är lika gammal som människan får den inte viftas bort som oviktig. Den är tvärt om fundamental.

Lukas 12:7

Till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda.

Huvudbudskapet i de här häpnadsväckande orden är att vi inte ska vara rädda, eftersom det är Skaparen själv som känner oss ned till minsta hårstrå. Och vem i hela universum skulle kunna vara bättre rustad än han att skydda och bevara oss?

Matteus 21:5

Se, din konung kommer till dig!

Vilken nyhet! Tänk om det är sant att himlarnas Herre och världsalltets Skapare både kan och vill komma i direkt samspråk med oss, sina skapade barn? Detta är Bibelns glädjebud till oss denna dag, att Gud är på väg, och att han vill möta dig och mig.

Psaltaren 37:11

De ödmjuka får äga landet och njuta en ostörd fred.

När alla skrikhalsar har tystnat, alla girigbukar har roffat åt sig och alla viktigpettrar står där med skammen, då ställer de ödmjuka lugnt och stilla i ordning efter de stora elefanternas strider och skapar något nytt och underbart för sig själva och andra.